Historia Daniela w jaskini Lwów

Spektakl uczy, że człowiek dobry, sprawiedliwy i uczciwy jakim był Daniel może zostać solidnie wynagrodzony za swoje postępowanie.

Aktorzy zwracają uwagę dzieciom, że człowiek, który kłamie będzie musiał ponieść konsekwencje swojego czynu.

Postacie: Magik, Król Nabuchodonozor, Król Baltazar, Król Dariusz, Daniel

Czas trwania: ok. 40min.

powrót